Skip til primært indhold

Instrumentbehandling i primær sektor

Udarbejdet af hygiejnesygeplejerskerne OUH

Udarbejdet: Marts 2005
Revideret:Februar 2009 + 2011 + 2014
Næste revidering: Februar  2017
 

Distribution: Ihændehavere af Håndbog til styring af infektionshygiejne

For at undgå smitte fra borger til borger skal der foregå sterilisation af instrumenter og pga. sterilisationsprocessens specielle karakter skal den forudgås af omhyggelig rengøring og desinfektion.

Dette kan nemmest opnås i en desinficerende instrumentopvaskemaskine, men en alternativ løsning kan desuden være:

Manuel rengøring med en flydende enzymsæbe efterfulgt af kogning i 5 minutter i vand tilsat lidt husholdningseddike. Kogning kan foregå i gryde eller mikrobølgeovn.

Herefter anvendes tørsterilisator, som bør kontrolleres hver 3. måned med sporeprøver (Bacillus subtilis). Tid afhænger således af temperaturen:


160° i 2 timer eller
170° i 1 timer eller
180° i ½ time.

Ovenstående gælder for instrumenter, der skal på lager inden anvendelse til næste borger.

Instrumenter, der anvendes i et forløb hos en borger, kan håndteres som anvist i videoen ”Rene rutiner”, udgivet af Dansk Sygeplejeråd, www.dsr.dk

 

Ref.

Den Centrale Afdeling for Sygehushygiejne. Råd og anvisninger om Desinfektion i sundhedssektoren. København: Statens Serum Institut, 7. reviderede udgave, 1. oplag, 2004.

Dansk Standard. DS 2451-1. Styring af infektionsprofylakse i sundhedssektoren – Del 1: Krav til procedurer i almen lægepraksis.

APPFWU02V