Skip til primært indhold

Om Cannabis

Behandling med Cannabis

Medicinsk cannabis er en betegnelse for en række produkter indeholdende cannabis. De to bedst kendte stoffer i medicinsk cannabis forkortes CBD og THC. Der foreligger en del studier, der viser en moderat smertestillende effekt af THC, ingen studier har derimod undersøgt virkningen af CBD på smerter.  Alle studier har været korte og der er utilstrækkelig viden om langtidsbivirkninger. Det er ikke vist, at cannabis har bedre effekt på smerterne end konventionel smertebehandling.

Forsøgsordning

Folketinget har vedtaget lov om forsøgsordning med medicinskcannabis. Loven trådte i kraft 1/1 2018 og er aftalt at løbe til udgangen af år 2025. Smertecenter Syd har i forbindelse hermed indsamlet systematisk viden om behandlingens effekt og bivirkninger hos patienter med kroniske komplekse smerter. Du kan se vores konklusioner her.

Som situationen er nu rådgiver vi gerne patienter og deres praktiserende læger om medicinsk cannabis. Kun i særlige tilfælde tilbyder vi at afprøve behandlingen i Smertecenteret og i så fald kræver vi at konventionel smertebehandling skal være afprøvet i relevante doser først.

Tilskud

Fra d. 1/1 2019 gives der tilskud til præparater under forsøgsordningen. Tilskud er bevilliget med tilbagevirkende kraft og betalingen sker til NEM-konto. Der gives 50 % tilskud fra 0-20.000 kr. over 20.000 kr. er der fuld egen betaling. Da der ikke findes ret mange tilgængelige præparater under forsøgsordningen, vil det oftest være cannabis fremstillet på Glostrup Apotek (magistrelt) som bliver udskrevet. De magistrelle præparater er ikke omfattet af tilskuddet under forsøgsordningen. Den private sygeforsikring ”Danmark” giver tilskud til alle præparaterne og her er det ”medlemsgruppen” der afgør tilskudsstørrelse.

Kørsel

I færdselsloven gives tilladelse til at føre motorkøretøj ved bestemte promillegrænser for THC, som det kendes fra alkohol. Styrelsen for patientsikkerhed fraråder dog indtil videre, at føre motorkøretøj når der indtages medicin der indeholder THC. I Smertecenter Syd gives derfor kørselsforbud ved behandling med THC.
Ved behandling med CBD gives der i opstartsfasen og indtil stabil behandling kørselsforbud. Når behandlingen med CBD er stabiliseret, vurderes førerevne og evt. ophævelse af kørselsforbud.

Receptudskrivelse

Vi udskriver kun medicinsk cannabis indtil et stabilt niveau er nået og så længe der modtages aktiv behandling i Smertecenter Syd. Herefter overgår behandling til egen læge. Mange praktiserende læger ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udskrive medicinsk cannabis. Startes der behandling med medicinsk cannabis og egen læge ikke vil overtage behandlingen og receptudskrivelsen, kan vi således ikke garantere, at behandlingen kan fortsætte.

APPFWU02V