Skip til primært indhold

Psykosocial behandling

Information omkring vores holdbehandling.

En vigtig del af Smertecentrets behandlingstilbud er den psykosociale behandling. Her arbejder vi med de udfordringer og problemstillinger, der opstår ved kroniske smerter. Dette kan foregå både som undervisning, ved individuelle samtaler eller som holdbehandling.

Dit behandlingsforløb aftales med dit team af behandlere efter en individuel vurdering.

Vi anser det som en forudsætning at deltage i introduktionsundervisningen for at få det fulde udbytte af vores behandling.

Holdbehandlingen består af undervisning og holdtræning. Et holdforløb udnytter den dynamik og læring der er i at være en gruppe og opleve, at man ikke er alene.

Temaeftermiddagene er et ekstra tilbud, der tager emner op, der ofte fylder hos patienter med kroniske smerter.

Introduktionsundervisning

At leve med kroniske smerter kan give mange udfordringer i hverdagen, både fysisk, psykisk og socialt. Det kan være svært at forstå, hvorfor smerterne bliver ved, og hvorfor der kommer så mange udfordringer til. En vigtig forudsætning for at få den bedst mulige livskvalitet med kroniske smerter er en forståelse for din situation. Det vil vi gerne bidrage til med denne undervisning.

Vi kommer ind på følgende emner ved undervisningen:

  • Forskellen på akutte og kroniske smerter.
  • Typiske følger til kroniske smerter.
  • Behandlingsmuligheder af kroniske smerter – særligt medicinsk.

Vi anser Introduktionsundervisningen om smerter, som grundlag for vores behandling. På grund af Corona, har vi på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at afholde undervisningen fysisk. Derfor har vi lavet nedenstående video, som vi gerne vil bede jer om at se inden i kommer i Smertecentret.

Introduktionsundervisning om smerter.

At leve med kroniske smerter kan give mange udfordringer i hverdagen, både fysisk, psykisk og socialt. En vigtig forudsætning for at få den bedst mulige livskvalitet, er en forståelse for din situation. Det er noget af det vi arbejder med i vores behandling – både individuelt og på hold.

Vi vil gerne give dig information om den tværfaglige behandling i Smertecentret, således at du kan tage stilling til hvilke behov du har, og hvad du ønske at arbejde med. Ved undervisningen vil du komme til at høre om:

  • Hvilke udfordringer livet med kroniske smerter kan medføre – og hvorfor.
  • Hvordan du kan arbejde psykosocialt med smerterelaterede problemstillinger.
  • Smertecentrets hold til smertetackling.

Undervisningen varer 1,5 time og afholdes om eftermiddagen. Vi tilpasser antallet af deltagere i forhold til Coronarestriktionerne. På grund af Corona kan vi lige nu ikke tilbyde, at pårørende deltager i undervisningen. Det er som udgangspunkt en forudsætning at du forinden har set ”Introduktionsundervisning 1 – Om smerter”.

Du skal være opmærksom på, at du skal have været til introduktionsundervisning om smertetackling for at kunne komme på vores hold.

Holdbehandlingen

Kroniske smerter udfordrer din hverdag. Vi ved, at viden om og forståelse af din situation og de begrænsninger de medfører, er vigtig. Vi arbejder i den kognitivt terapeutiske forståelsesramme, da det har vist sig at være effektivt.

På grundmodulet vil du få viden om de typiske bio-psyko-sociale følgevirkninger til en kronisk smertetilstand. Med smerten som et vilkår arbejder vi med at du opnår hensigtsmæssig smertetackling og aktivitetsregulering, så du kan fortsætte dit liv i så normal en gænge som muligt, både i dit arbejdsliv og i dit privatliv.

Grundmodul i smertetackling foregår i en gruppe med 10-14 patienter i et forløb på 6 gange, fordelt med 1 gang ugentligt af 2½ times varighed. Der vil være hjemmearbejde imellem gangene.

Du hører mere om grundmodulet på ”Introduktionsundervisning 2 – tackling” og aftaler herefter med din tilknyttede socialrådgiver eller psykolog om det er relevant for dig.

Kroniske smerter fører ofte stress, dårlig søvn og øgede muskelspændinger med sig. Det ved vi afspænding kan afhjælpe.

I dette forløb arbejder vi struktureret med afspændings-, åndedræts- og visualiseringsmetoder som smertetacklingsredskaber. Disse metoder kan bl.a. have positiv effekt i form af øget kropsbevidsthed, reduktion af muskelspændinger og nedsættelse af smerteoplevelsen samt forbedret nattesøvn.

Afspænding forløber over 5 uger, hvor du møder én gang om ugen i 2½ time, sammen med 12-15 andre patienter. For at opnå effekt af metoderne er det afgørende, at du træner afspændingsøvelser hjemme i ca. ½ time hver dag under forløbet.

Du hører mere om afspænding på ”Introduktionsundervisning 2 – tackling” og aftaler herefter med din tilknyttede socialrådgiver eller psykolog om det er relevant for dig.

Mindfulness har vist sig at være virksom over for symptomer på stress, angst og depression og ved kroniske smerter. Mange oplever desuden, at effekten af den daglige træning fører til øget nærvær, forbedret livskvalitet og velvære, samt en mere venlig og accepterende indstilling over for sig selv.

Formålet med mindfulness er at træne evnen til at være med tingene som de er, hvad enten de er forbundet med behag eller ubehag. I et smertemæssigt perspektiv trænes mere specifikt evnen til at rumme smerterne på en måde, så de ikke bliver så stressende.

Mindfulness forløber over 8 uger, hvor du møder én gang om ugen i 2½ time samt en hel dag i stilhed. Der er 15-18 deltagere på et hold. Mindfulness-øvelserne består bl.a. af liggende kropsscanning, simple yoga øvelser og siddende meditationer. For at opnå effekt af metoderne, er det afgørende, at du træner mindfulness-øvelserne hver dag under forløbet.

Du hører mere om mindfulness på ”Introduktionsundervisning 2 – tackling” og aftaler herefter med din tilknyttede socialrådgiver eller psykolog om det er relevant for dig.

Vores mindfulness forløb lever op til kravene fra det certificerede MBSR program.

Når forsørgelsesgrundlaget er usikkert, kan der opstå en følelse af afmagt og uoverskuelighed, hvilket kan begrænse vores evne til at se egne muligheder og være handlekraftig.

Målet med forløbet er, at du får bedst mulig viden om din egen situation, både samfundsmæssigt og i forhold til dine egne reaktioner. Du får kendskab til redskaber, som du kan bruge til at håndtere de udfordringer og begrænsninger, som smertetilstanden kan give, også i dit arbejdsliv. Vi arbejder specielt med de eventuelle arbejdsafklarende forløb, som du måtte stå overfor.

Helbred og Arbejdsmarked forløber over 5 uger, hvor du møder én gang om ugen i 2½ time, sammen med 6-8 andre patienter.

Du hører mere om Helbred og arbejdsmarked på ”Introduktionsundervisning 2 – smertetackling” og aftaler herefter med din tilknyttede socialrådgiver om det er relevant for dig.

At være ung med kroniske smerter kan give særlige udfordringer, da mange ikke kender til eller forstår din situation og det kan give en følelse af at være alene med de problemstillinger, der melder sig i hverdagen.

Målet med forløbet er, at du sammen med andre unge får kendskab til redskaber, som du kan bruge til at håndtere de udfordringer og begrænsninger, som smertetilstanden kan give i et ungdomsliv. Vi arbejder med hvorledes smerterne påvirker livet også på det psykologiske plan, og hvordan du får et liv med et indehold, som rummer det, der er vigtigt for dig. Hvordan du får plads til dig selv som person og til det, der giver dig energi. Og vi ser på hvordan du kan håndtere den manglende viden og forståelse, der kan være i omgivelserne.

Smertetacklingsmodulet for unge forløber over 1 uge i august (uge 32), hvor du møder mandag, tirsdag, torsdag og fredag 2½ time sammen med 10-12 andre unge med kroniske smerter.

Deltagelse på ungeholdet er noget du aftaler med dit behandlerteam, som kan vurdere om det er relevant for dig.

Som gravid og nybagt mor med kroniske smerter, kan der opstå nye og særlige udfordringer.

På holdet vil du få viden om smertestillende medicin under graviditet/amning. Vi berører emner og tanker, der specifikt har relation til det at være gravid eller nybagt mor samtidigt med at have en kronisk smertetilstand, samt arbejde med taklingsstrategier, aktivitetsregulering og redskaber inklusiv afspænding og åndedrætsøvelser.

Holdet afholdes 1 gang hver anden uge á ca. 2 timers varighed, bestående af 4 gange med hver sit tema. Har du lige født er du meget velkommen til at tage dit barn med.

Målgruppen er gravide og nybagte mødre det første år efter fødslen. Du aftaler med din socialrådgiver eller psykolog om det er relevant for dig at deltage. Vi inddrager elementer, metoder og taklingsredskaber, som også anvendes på afspænding og grundmodul.

Det er dog ikke en forudsætning, at du tidligere har deltaget på disse hold.

Hvis du er blevet behandlet med morfin eller morfinlignende stoffer i længere tid, kan virkningen ophøre og endda medvirke til at forværre smerterne. Det kan bl.a. vise sig ved at du sover dårligere og at dit energiniveau er i bund.

Nedtrapningsholdet er for dig der ønsker at trappe ned eller ud af morfin. Formålet med holdet er at give dig viden om morfinstoffernes virkning på dig, de positive sider ved at nedtrappe eller udtrapning af medicin, samt støtte og hjælpe til denne proces.

Tilbuddet består af et forløb på 5 gange, fremmøde hver 14.dag i en mindre gruppe med en fagperson.

Fagpersonens opgave er at undervise, coache og støtte dig igennem nedtrapningsperioden. Der bliver ved hvert fremmøde lagt en individuel nedtrapningsplan i det tempo du selv kan klare.

Du tilmelder dig via din kontaktsygeplejerske eller behandlingsansvarlige læge.

Temaeftermiddage

Mange af vores patienter og deres partnere oplever vanskeligheder i forhold til at leve med smerter i hverdagen.

Med temaeftermiddagen om smerter og forhold ønsker vi at øge din og din partners forståelse og samarbejde i forhold til det at leve med kronisk sygdom i hverdagen. Vi giver inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan l som par kan håndtere de udfordringer, som smerterne kan medføre i parforholdet og hverdagen. Vi vil i denne sammenhæng komme ind på emner som aktivitetsregulering, kommunikation samt fælles værdier for parforhold og fremtid.

Temaundervisningen varer 1,5 time. Der vil være op til 8 andre patienter og deres partnere tilstede.

For at deltage i temaeftermiddagen er det en forudsætning at du er i aktiv behandling i Smertecentret og at du og din partner har deltaget i Introduktionsundervisning 1 – Om smerter og Introduktionsundervisning 2 – Om smertetackling.

Vi ved at søvnen ofte er forstyrret ved kroniske smerter. Dårlig søvn kan i sig selv forværre smerterne, men kan også forårsage øget træthed og manglende overskud. Derfor kan det være en ide at arbejde på at få en bedre søvn.

Vi tilbyder dig at deltage i en temaeftermiddag om søvn. Her vil du få viden om:

  • Sammenhængen mellem smerter, søvn og træthed.
  • Viden om normal søvn.
  • Tips og tricks til en bedre søvn med kroniske smerter.

Efter denne undervisning har du mulighed for at arbejde med en bedre søvn enten på egen hånd eller med din kontaktsygeplejerske. Det vil du få mere at vide om sidst i undervisningen.

Temaundervisningen varer 1,5 time. Du er velkommen til at tage én pårørende over 18 år med – meget gerne én du sover sammen med, da de ofte kan give vigtig information om din søvn. Der vil være op til 25 andre patienter og deres pårørende tilstede.

For at deltage i temaeftermiddagen er det en forudsætning at du er i aktiv behandling i Smertecentret og har deltaget i Introduktionsundervisning 1 – Om smerter og Introduktionsundervisning 2 – Om smertetackling.

Vi ved at rigtig mange af vores patienter er udfordret på seksuallivet, og at det sjældent bliver italesat. Det vil vi gerne gøre noget ved. Derfor inviterer vi dig og evt. din partner til en temaeftermiddag om smerter og intimitet.

Ved undervisningen italesætter vi de hyppigste problemer og giver Jer inspiration til, hvordan I kan håndtere jeres seksuelle udfordringer.

Temaundervisningen varer 1,5 time. Der vil være andre patienter og evt. deres partnere tilstede.

For at deltage i temaeftermiddagen er det en forudsætning at du er i aktiv behandling i Smertecentret.

APPFWU01V