Skip til primært indhold

Hvad er forskning?

Forskningstermer forklaret

ForSa-P deler information om sundhedsforskning for at give patienter og pårørende redskaberne til at medvirke i forskningsaktiviteter efter eget valg og få succes med at deltage.

Denne information kan hjælpe dig på din rejse som forskningsven til at blive involveret i sundehedsforskning, forstå forskningscyklussen og vurdere videnskabelig evidens.

Hvad mener vi med forskning

Forskning defineres som en omhyggelig undersøgelse af et bestemt emne eller problem ved hjælp af videnskabelige metoder. Forskning er en systematisk undersøgelse med henblik på at beskrive, forklare, forudsige og kontrollere det observerede fænomen. Dette kan indebære analyse af resultater fra allerede eksisterende forskning, indsamling af nye oplysninger for at supplere det allerede kendte, eller at sætte spørgsmålstegn ved det, man generelt tror om noget.

Liste med forskningstermer

Term/ord  

Forklaring

Idé/koncept Dette er udgangspunktet for ethvert forskningsprojekt. Alle kan få en idé til forskning; det behøver ikke være kompliceret.
Forskningsspørgsmål For at begynde at tænke på et forskningsprojekt skal vi omsætte idéen til et struktureret forskningsspørgsmål. Dette bør omfatte en beskrivelse af den gruppe, du er interesseret i (population), hvad du vil gøre ved gruppen (intervention), hvad du sammenligner interventionen med (kontrol eller komparator), og hvad du ønsker at opnå/håber vil ske (resultat).
Prioritering Det er ikke alle spørgsmål, der kan blive til forskningsprojekter. Vi skal overveje, om det er muligt at gennemføre en forskningsundersøgelse for at besvare et spørgsmål, om vi har de rette kompetencer og ressourcer, og om det er sandsynligt, at en undersøgelse vil blive finansieret.
Planlægning/design Der er mange forskellige måder at tilrettelægge forskning på, alt efter hvilket spørgsmål der er tale om. Forskning kan omfatte indsamling af folks holdninger og synspunkter til noget eller sammenligning af grupper af mennesker (f.eks. mennesker, der får en behandling, sammenlignet med mennesker, der ikke får en behandling). Vi skal også tænke over ting som tidshorisonten for vores forskning, hvor mange mennesker vi skal have til at deltage, og hvordan vi finder dem. Resultatet af denne fase er en “forskningsprotokol.”
Finansiering For at kunne gennemføre et forskningsprojekt skal vi søge om støtte. Mange organisationer finansierer forskning, både internt og eksternt, f.eks. Helsefonden, Novo Nordisk Fonden, Region Syddanmark pulje til Fri og Strategisk Forskning, og også velgørende organisationer. Konkurrencen er meget stor, og realistisk set kan du være nødt til at søge flere gange forskellige steder for at få budgettet til at starte dit forskningsprojekt.
Etisk godkendelse De fleste undersøgelser, der indsamler nye data fra mennesker, skal godkendes af en etisk komité, inden de påbegyndes. Komitéen vil overveje ting som fortrolighed og eventuelle skader, er kan være forbundet med at deltage.
Indsamling af data Gennemførelse af de faser, der er beskrevet I forskningsprotokollen for indsamling af de oplysninger (data), der vil hjælpe os med at besvare vores forskningsspørgsmål.
Analyse af data Vi skal analysere dataene på den måde, som vi har beskrevet i protokollen, så de kan besvare vores forskningsspørgsmål. Den type analyse, som forskerteamet anvender, afhænger af undersøgelsens udformning, måden dataene indsamles på og det spørgsmål, der stilles.
Fortolkning af resultater og konklusion Når vi har analyseret dataene, skal vi tænke over, hvad resultaterne betyder og beslutte, hvilke resultater der er vigtige. Vi skal også overveje, hvordan vi skal fortolke resultaterne i lyset af det, vi allerede ved om emnet.
Formidling Formidling er at fortælle folk om resultaterne. Det er vigtigt, at alle relevante personer (brugere, klinikere, forskere og beslutningstagere) får kendskab til vores forskningsresultater. Der er mange forskellige måder at fortælle folk om forskning på, bl.a. ved at holde foredrag, skrive artikler til tidsskrifter, sammenfatninger i almindeligt sprog, pressemeddelelser, informationsbrochurer og lægge oplysninger ud på hjemmesider.


 
 
 
 

APPFWU01V