Skip til primært indhold

Din idé til forskning

Del dine idéer, spørgsmål og kommentarer til ny forskning på OUH

Har du en idé til et nyt forskningsprojekt?

Har du en sygdom eller tager du dig af en person med sygdom, og har du idéer til, hvordan sygdommen bedre kan behandles eller håndteres? Det kunne være en god idé til et nyt forskningsprojekt!

Formulér et forskningsspørgsmål

Hvis du har en ide eller et spørgsmål, som kan danne basis for et nyt forskningsprojekt, opfordrer vi til, at du formulere det efter PICO-formatet.

PICO er et engelsk begreb, der bruges til at beskrive fire ting, som du skal tænke over, når du stiller et spørgsmål, der kan undersøges ved hjælp af videnskabelig forskning:

 1. Population: Hvilken befolkningsgruppe er du interesseret i? Dette beskriver de patienter, som din forskningsidé vil undersøge, f.eks. deres alder og helbredstilstand.
 2. Intervention: Hvad vil du gerne vide noget om? F.eks. en bestemt behandling, indgreb eller service, du ønsker at undersøge for den angivne befolkningsgruppe.
 3. Control: Kontrollen er det, du ønsker at sammenligne en behandling eller indgreb med, f.eks. kan du ønske at sammenligne en ny medicinsk behandling med den behandling, som patienter med en given sygdom får på nuværende tidspunkt.
 4. Outcome: Hvilket resultat er du interesseret i? Det er det, du håber, at der sker eller opnås som følge af behandlingen eller indgrebet.

Sådan håndterer vi dine spørgsmål og forslag til forskning

Vi behandler spørgsmål på to måder.

Spørgsmål fra patienter, pårørende og medlemmer af offentligheden opdeles i to kategorier:

 1. Spørgsmål om en sygdom, en behandling eller en service, der tilbydes på OUH.
 2. Spørgsmål om, hvordan man kan forske sammen – patienter, pårørende og forskere.

Spørgsmål om en sygdom, en behandling eller en service, der tilbydes på OUH

Forskningsspørgsmål opdeles i grupper efter emne. Vi forbinder de forskellige grupper med en passende afdeling på hospitalet, som ved mere om emnet.

En gang om året arrangerer vi et 'Meet and Match'-arrangement. Her præsenteres de forskellige forskningsspørgsmål for hospitalets afdelinger og én af deres forskere. Vi inviterer også alle, der har indsendt en idé eller et spørgsmål, til at deltage.

Spørgsmål om, hvordan man kan forske sammen – patienter, pårørende og forskere

Den anden gruppe af spørgsmål er spørgsmål, som vil blive behandlet i ForSa-P. Disse spørgsmål vil indgå i en prioriteringsproces:

 1. Det første skridt er at præcisere spørgsmålet
 2. For hvert spørgsmål kontrolleres det, om spørgsmålet allerede er blevet besvaret.

  Hvis spørgsmålet er blevet besvaret, vil vi besvare spørgsmålet på vores hjemmeside med henvisning til relevante ressourcer. Hvis spørgsmålet ikke er besvaret, eller hvis der kun er meget få oplysninger til at besvare spørgsmålet, bliver det tilføjet til vores liste over spørgsmål, der kan undersøges.
 3. En gang årligt afholdes et møde, hvor vi præsenterer alle spørgsmålene og sammen med vores forskningsvenner prioriterer spørgsmålene. Den endelige liste med 10 spørgsmål, vil blive brugt til at udvikle et forskningsforslag.

APPFWU01V