Skip til primært indhold

Om CAKS

Introduktion til CAKS

CAKS er et murstensløst center på OUH, der varetager koordinering af tværdisciplinære kontrolforløb for arvelige og komplekse sygdomme.

Formålet med CAKS er at kunne tilbyde patienter med sjældne, arvelige og komplekse sygdomme kontrol og opfølgning, hvor der er behov for koordinering af forløbet for den enkelte patient. Dette sker med inddragelse af alle relevante specialer.

Centrets opgaver foregår i tæt samarbejde med kliniske og parakliniske afdelinger på OUH.

Administration i CAKS er placeret på Klinisk Genetisk Afdeling.

Lilian Bomme Ousager

Cheflæge, leder af CAKS, forskningsleder

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 16 05 eller 26 80 36 27

Susan Bundgaard Andreasen

Lægesekretær, sekretær i CAKS

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 17 25

Marianne Præstegaard

Oversygeplejerske, genetisk vejleder, koordinator i CAKS

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 39 74 eller 21 26 28 58
APPFWU02V