Skip til primært indhold

Dialog - Fyns Diabetesdatabase

Dialog - også kaldet Fyns Diabetesdatabase (FDDB) - er en tværsektoriel diabetesdatabase, der giver mennesker med diabetes og behandlere fælles adgang til undersøgelsesresultater

Shared Care princip

Personer med diabetes behandles både af egen læge, i diabetesambulatoriet på sygehuset, hos øjenlæger, m.fl. og ofte også af andre sygehusafdelinger. Det er derfor vigtigt, at du selv og alle behandlere kan se de seneste undersøgelsesresultater.

Diabetesdatabasens fælles adgang til undersøgelsesresultater bygger på det såkaldte Shared Care princip og har til formål at medinddrage personer med diabetes i egen behandling, skabe sammenhæng i behandlingen, samt måle og forbedre kvaliteten af diabetesbehandlingen på Fyn.

Dialog er dermed et redskab, der:

 • Styrker samarbejdet mellem primær og sekundær sundhedssektor 
 • Aktivt involverer personer med diabetes i egen behandling
 • Måler og forbedrer kvaliteten i diabetesbehandlingen på Fyn
 • Danner basis for forskning og udvikling

Dansk Voksen Diabetesdatabase (DVDD)

Fra Dialog videregives diabetesresultater til Dansk Voksen Diabetesdatabase (DVDD), som er en klinisk kvalitetsdatabase, der efter lovgivningens krav skal indberettes til.

Med udgangspunkt i de oplysninger der er indeholdt i DVDD, udarbejder Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) rapporter om kvaliteten af diabetesbehandlingen, der redegør for behandlingskvaliteten i Danmark.

Rapporterne offentliggøres 1 gang årligt (september) og ligger offentlige tilgængelige på
www.sundhed.dk og www.RKKP.dk

Læs mere om Dialog og hvordan du kan få adgang til dine diabetesdata

Du kan se dine seneste undersøgelsesresultater i Dialog, forudsat at du har en NemID.

For at blive oprettet som bruger i Dialog, skal du give mundtligt samtykke hos din behandler til, at du ønsker at blive oprettet. Når du er oprettet i databasen, kan du se dine seneste undersøgelsesresultater, forudsat at du har NemID.

Derefter kan du når som helst og hvor som helst se dine diabetesdata ved at logge dig på Dialog via Sundhed.dk

Log på mine egne diabetesdata


Du kan når som helst vælge at udgå af Dialog ved at rette henvendelse til din diabetesbehandler. Hvis du ønsker at udgå, slettes dit cpr. nr. med alle tilhørende data i Dialog samt din egen din egen adgang til at logge ind og se dine diabetestal. Data slettes fysisk og vil derfor efterfølgende ikke kunne genskabes.

I Dialog kan du: 

 • Få et overblik over dine diabetesdata 

Hvis dine behandlere har adgang til Dialog, kan de se:

 • Den medicin, du får for din diabetes
 • Resultater af blodprøver og andre undersøgelser
 • Om du har komplikationer til din diabetes mv.

Dine undersøgelsesresultater vil indgå anonymt i offentlige rapporter om kvaliteten af diabetesbehandlingen i Danmark. De årlige diabetesrapporter har til formål at ensarte, evaluere, kvalitetssikre og udvikle diabetesbehandling i Danmark.

Vi håber, at brugen af Dialog vil medvirke til, at du oplever et bedre behandlingsforløb, og at du selv synes, at du kan deltage mere aktivt i samarbejdet med dine behandlere.

Du kan i Dialog se:

 • Svar og udvikling over tid på blodprøver, blodtryk, vægt og body mass index (fedmeindex)
 • Resultater af øjenundersøgelser
 • Hvilken medicin du får for din diabetes
 • Hvad der er registreret om rygning, blodglukosemåling og motion
 • Hvilke komplikationer der eventuelt er registreret
 • Dine individuelle mål
 • Hvilke data der er sendt videre til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) med henblik på at indgå anonymt i de årlige rapporter om kvaliteten af diabetesbehandlingen i Danmark

Det er kun dig og dine behandlere, der har direkte adgang til alle dine data i Dialog.

Dialog er godkendt under Region Syddanmarks regionale paraply for sundhedsvidenskabelig forskning.

Databasens registreringer kan blive anvendt til intern kvalitetssikring og forskning. 

Ved ønske om udtræk af diabetestal fra Dialog sikres det, at lovgivningens regler er overholdt. Dette sker ved juridisk rådgivning hos Direktionssekretariatets jurister på OUH.

Hvis du har diabetes, er bosat på Fyn og er oprettet i Dialog, kan du logge ind med dit NemID og se dine diabetesdata.

Log på mine egne diabetesdata
APPFWU02V