Skip til primært indhold

Velkommen til Q2

Afsnit Q2 er OUH’s afsnit for patienter med COVID-19 eller andre infektionssygdomme som kræver, at man er isoleret på sin stue.

Velkommen til Q2

På Q2 er alle patienter indlagt i isolation. Det betyder bl.a.:

  • At du ikke må forlade stuen
  • At døren ind til din stue skal holdes lukker
  • At personalet bærer kitler, briller, masker m.m.
  • At du som udgangspunkt ikke må få besøg

Læs mere om isolation her.

Det kan være svært at være syg, isoleret og afskåret fra familie og venner. Bevar derfor kontakten til dine pårørende via telefon eller videoforbindelse og tal gerne med personalet om de tanker og bekymringer, du har.

Når man ligger i sengen hele tiden, kan dagene blive lange. Sæt dig i en stol eller gå lidt omkring på stuen, hvis du har overskud til det. Det styrker samtidig dine muskler og forebygger blodpropper m.m. Du kan få udleveret en vejledning med øvelser og mere information.
Hvis du savner adspredelse, kan du få en oversigt over de muligheder, der findes via www.bibliotek.dk og e-reolen.

Alle hverdage i tidsrummet kl. 9-12 er der stuegang. Her kommer lægen på din stue, så I kan tale om, hvordan det går, og lægger planer for din videre behandling. I weekender og på helligdage er der ikke almindelig stuegang, men lægen kommer efter behov, hvis akutte problemstillinger opstår.

Selvom du er isoleret, er det muligt for dine pårørende at deltage i stuegang f.eks. via telefon. Aftal nærmere herom med personalet.

Stil endelig spørgsmål. Det gælder også dine pårørende, der er velkomne til at kontakte os telefonisk. Hvis du har mange pårørende, vil vi være glade for, at du/I udpeger en kontaktperson, som kan stå for den primære kontakt til os.

Husk også, at vi har tavshedspligt. Det vil sige, at vi skal have din tilladelse, før vi kan oplyse dine pårørende om din tilstand.

Mad og drikke er ekstra vigtigt, når man er syg. Vi serverer tre hovedmåltider. Derudover tilbyder vi forskellige slags mellemmåltider. Du kan selv være med til at bestille din mad. Hvis du har problemer med appetitten, er der mulighed for at få tilrettelagt din kost individuelt.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg og godt behandlet under din indlæggelse, så lad os endelig vide, hvis der er noget, vi kan gøre bedre.

Når tiden for din udskrivelse nærmer sig, får du udleveret et spørgeskema, som vi håber, du vil udfylde. Spørgeskemaet har fokus på, hvordan du har oplevet din indlæggelse.

APPFWU01V