Skip til primært indhold

Information om børnesår, til daginstitutioner m.fl.

Herunder finder du information om børnesår

Udarbejdet af hygiejnesygeplejerskerne OUH
Udarbejdet: August 2006
Revideret:Februar 2009 + 2011 + 2014
Næste revidering: Feb. 2017
 
Børnesår

Børnesår er en smitsom hudinfektion, som skyldes stafylokokker og/eller streptokokker. Bakterierne overføres fra væskende sår, og så længe der er skorper. Smitte kan ske ved direkte kontakt med sår eller ved indirekte kontakt f.eks. via hænder. Bakterierne kan overføres til andre steder på kroppen, til genstande eller andre personer.

Hvordan ser børnesår ud?

Børnesår starter på en tilsyneladende sund hud, men som regel er det en lille rift eller et kløende eksem, der er starten på udvikling af børnesår.

Den lille røde, kløende plet udvikler sig hurtigt til en lille blære med gulligt pusindhold. Senere udvikles sårskorper samtidig med, at der måske dukker nye pusfyldte blære op i nærheden eller andre steder på kroppen. Som regel begynder børnesår i ansigtet.

Behandling

Diagnosen "Børnesår" skal stilles af en læge. Lægen afgør om barnet skal behandles med salve eller med både salve og anden form for antibiotika.

Det er altid vigtigt, at sårene vaskes rene med vand og sæbe. Skorperne skal opblødes og fjernes. For det er under disse skorper, at bakterierne lever, og behandlingen bliver derfor langt mere effektiv, når skorperne er fjernet. Når såret/sårene er rene og lufttørret påsmøres salven, som nu virker mest effektiv. Husk at vaske hænder grundigt med vand og sæbe efter behandlingen.
Ved gentagne tilfælde i samme familie anbefales det at undersøge, om der er raske smittebærere i familien. 20 – 25 % af alle er raske smittebærere af stafylokokker i næse og/eller svælg. Se mere på www.ouh.dk/wm177318

Anbefalinger som nedsætter risikoen for kontaktsmitte:

I hjemmet:

Håndvask med vand og sæbe efter berøring af sår

· Eget håndklæde til alle
· Dagligt skift af håndklæder, kropsnært tøj med kontakt til sår og pudevår, hvis sårene findes i ansigtet.
· Tøjvask af sengetøj, undertøj, håndklæder og nattøj ved minimum 80 grader C

I dagpleje og institutioner:

· Børnene må ikke modtages i institutionen, før sårene er tørret ind, og skorperne er faldet af. Selv om der er iværksat behandling, kan smitte overføres fra sårene.
· Personalet skal overholde anbefalinger om håndvask efter berøring af sår, aftørring af næsesekret o.lign. Alternativt kan hænderne aftørres i spritservietter (70-85% ethanol) eller i alkoholbaseret hånddesinfektionsmiddel

Anbefalinger som nedsætter bakterietallet i omgivelserne ved større og langvarige udbrud:

  • Grundig rengøring med almindelige rengøringsmidler
  • Støvsugning af stofbetrukne overflader og eventuel vask eller rensning af tekstiler, hvis disse har været i tæt kontakt med sår- eller næsesekret
  • Legetøj, som kan være forurenet af sekret, afvaskes dagligt med vand og sæbe, evt. i opvaskemaskine
  • Det er vigtigt at rengøre kontaktpunkter i miljøet, f.eks. håndtag og telefoner.
  • Emner, der ikke tåler vand, kan afsprittes
  • Klip barnets negle korte, så virker håndvasken bedre.

Er der brug for yderligere vejledning eller information, kontakt hygiejnesygeplejerske Hanne Lundgaard, e-mail: hanne.lundgaard@rsyd.dk  tlf. 21 15 35 39

APPFWU01V