Skip til primært indhold

H7

Afsnit for børn og unge med kirurgiske og medicinske sygdomme

Information

Afsnit H7 varetager udredning, behandling og pleje af børn og unge, i alderen 0-17 år, primært med kirurgiske sygdomme.

Vi har specialefunktion i mave-tarm sygdomme, øre-, næse- og halssygdomme, og hånd- og ortopædkirurgiske sygdomme samt mindre neurokirurgiske indgreb.

Vi modtager børn og unge fra hele Region Syddanmark samt børn og unge med specielle sygdomme fra hele Danmark.

Der er ingen faste besøgstider på H7.

Raske søskende, bedsteforældre m.m. er velkomne. Det er dog vigtigt, at de ikke er syge eller har været udsat for smidtsomme sygdomme (f.eks. skoldkopper) inden for de sidste 2-3 uger.

Der skal tages hensyn til de andre syge børn og unge på afsnittet.

Hvis der kommer mange på besøg samtidig, så aftal det med personalet.

Ved ankomst til Afsnit H7 skal I henvende jer til sekretæren - I finder hende bag glaspartiet midt på afsnittets gang.

Afdelingslæge: Lone Laulund

Afdelingssygeplejerske: Kent Kinge Jensen

Stedfortræder for Afdelingssygeplejerske: Jette Toft Gadkjær

APPFWU02V