Skip til primært indhold

KLU - en arbejdsplads med mange fagligheder

Øge patienttilfredshed ved evidensbaseret forbedring, innovation, forskning, læring og implementering til hele OUH

Øge patienttilfredshed ved evidensbaseret forbedring, innovation, forskning, læring og implementering til hele OUH

CKE, CFPK, CIMT, CCR og CAI-X, 3 professorer og mere end 20 phd’ere

Vi gennemfører værdistrømme, forbedringsindsatser og uddanner OUHs personale i den syddanske forbedringsmodel, bl.a. er mere end 200 ledere uddannet i forbedringsledelse

Fremmer den digitale transformation på OUH og OUHs brug af innovative teknologiske løsninger i klinisk kontekst, fx telemedicin, wearables, POCT, AI, automatisering og robotter 

OUH, Odense (Indgang 101, 3. og 4. sal, Indgang 216, og SimC)

OUH Svendborg, Baagøes Allé

Aktiv Patientstøtte, alle sygehusenheder i hele RSD

I det virtuelle med Webex

Vi understøtter ca. 250 kliniske vejledere, praktikvejledere og instruktører og hjælper OUHs 3000 elever og studerende til gode uddannelsesforløb. Vi tilbyder efteruddannelse til OUHs medarbejdere.

Vi evaluerer indsatser, udarbejde (mini-)MTV’er,  samarbejder med SDU og tilskynder forskning i vores kerneopgaver, så vi driver evidensbaseret udvikling

Understøtter netværk og løbende opkvalificering af mere end 200 nøglepersoner inden for kvalitet, patientsikkerhed og telemedicin m.v.

Vi kompetenceudvikler alle sundhedsfaglige på OUH i Den Gode Samtale, og udbreder Fælles Beslutningstagen, ”Hvad er vigtigt for dig” og PRO

KLU er finansieret internt af OUH og eksternt af EU-midler, fondsmidler og andre bevillinger

KLU har overenskomster med 13 fagforeninger

APPFWU01V