Skip til primært indhold

Nøgletal

Nøgletal om Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus

OUH Odense Universitetshospital  – Svendborg Sygehus behandler primært patienter fra Fyn.

Universitetshospitalet i Odense er desuden specialister i behandling af en række komplicerede lidelser og behandler derfor også patienter fra resten af Danmark og i nogle tilfælde fra udlandet for f.eks. hjerte-karsygdomme, kræft og replantationer af fingre, hænder m.v.

Andre områder, hvor OUH er førende specialister, er f.eks. behandling af allergi, vanskelige sår, diabetes, pædiatri, lidelser i spiserøret, infektionssygdomme samt gigt- og bindevævssygdomme.

Antal normerede senge: 965

Antal behandlinger:
Ca. 974.000 ambulante besøg, heraf 107.000 akut ambulante
 
Ca. 94.500 udskrevne patienter med i alt ca. 315.000 sengedage

Regionsfunktioner: 294 ud af 314

Højt specialiserede funktioner: 412 ud af 652

Landsfunktioner: 16

Odense og Svendborg (2021):

132 professorer
 
82 adjungerede professorer
 
109 forskningslektorer, adjunkter og post.doc.
 
264 ph.d.-studerende

Omkring 2.500 studerende årligt og elever fra 29 forskellige uddannelser

42 kliniske afdelinger

78 % af de akut indlagte patienter er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse.

84 % af de planlagt indlagte patienter er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse.

87 % af de  ambulante patienter er i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse med besøgets forløb.

Budget i 2022:
7,6 mia. kr.

Antal fuldtidsansatte maj 2022: 9.379

Antal ansatte (personer) maj 2022: 11.038
 
Odense: 9.731                 
Svendborg: 1.185
Nyborg og Ærø: 122

Sygeplejersker: 3.478                    

Læger og tandlæger: 1.853 

Service- og rengøringsassistenter: 1.669

Lægesekretærer: 1.133

Bioanalytikere: 735

Øvrigt plejepersonale og radiografer: 678

Ansatte i stabs- og serviceafdelinger: 499

Terapeuter: 253

Elever, løntilskud og fleks/skånejobs: 251

Jordemødre: 185

APPFWU01V