Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

FAM - Fælles Akutmodtagelse

 

Sådan sender du mail til os
 

Indgang 53, 1. etage
Baagøes Alle 15 (Evt. indgang fra Valdemarsgade)
5700 Svendborg
Telefon: 63 20 20 00 
 


 

Ansvarlige for afsnittet:

Afdelingssygeplejerske Stine Bogetoft Tyllesen
Funktionsansvarlig overlæge Thomas B. Christophersen

 

 FAM er fælles akutmodtagelse for hele OUH Svendborg Sygehus. Afsnittet råder over 20 sengepladser, 7, modtagepladser og 5 skadestuer til ortopædkirurgiske patienter.

 

Afsnittet modtager akutte medicinske og kirurgiske patienter. Fødsler og prævisiteret akut kardiologi er undtaget. Der er skadestue/Fast Track med lægebemanding fra 8.00 - 20.00 og skadeklinik med behandlersygeplejerske fra 21.00 - 8.00. Derudover er der traumemodtagelse fra 8.00 - 21.00. 

 

Patienterne triageres og sættes i aktuelt behandlingsspor. Nogle patienter behandles og går hjem igen for evt. at fortsætte i et ambulant forløb. Patienter, der kan behandles under 48 timer, samt lungemedicinske specialepatienter der blandt andet har behov for NIV og high flow behandling indlægges i FAM sengeafsnit. Patienter, der kræver en længere behandling, flyttes til aktuelt specialeafsnit.   

 

Der er i dag i afsnittet ansat ca. 64 plejepersonaler. Personalegruppen består af både erfarne og yngre sygeplejersker, timelønnet sygeplejestuderende, samt social- og sundhedsassistenter. Desuden er der i forbindelse med covid ansat ufaglærte personale til at varetage en springerfunktion, der indebærer at hjælpe plejepersonalet på isolationsstuerne.

 

FAM har tilknyttet en funktionsansvarlig overlæge samt 2 øvrige speciallæger i delestillinger. Afdelingens vagthold består af en medicinsk speciallæge, en bagvagt/MF-læge i hoveduddannelse til intern medicin, en mellemvagt og 3 - 5 yngre læger i dagtid. I aften/nattevagt består vagtholdet af en bagvagt, en MC-læge, en mellemvagt og en forvagt. Vagtholder har udover funktion i FAM tværgående opgaver i de øvrige afsnit på matriklen.

 

Afsnittets personale har forskellige funktioner alt afhængig af, hvilke opgaver den enkelte er kompetenceudviklet til at varetage. Uddannelse vægtes højt i afdelingen og der er hele tiden 2-4 plejepersonaler på videreuddannelse i blandt anden akutsygepleje, som er diplomuddannelse.

Afsnittet varetager endvidere den kliniske uddannelse af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, udenlandske studerende og ambulancereddere, sammen med et antal kliniske vejleder og et antal praktikvejledere.

 

Udover vores gode interne samarbejde har vi også et tæt samarbejde med en bred vifte af eksterne samarbejdspartnere - det være sig bioanalytikere, famakonomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, geriatri i døren, ambulance syd, anæstesien og radiografer, samt diverse speciallæger, som har deres daglige gang i FAM. Endeligt har vi et godt samarbejde med de bagvedliggende afdelinger, som modtager patienterne efter endt ophold i FAM. 

  


 

 


 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret: 01-04-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring