Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Ikke alle kvinder har lige adgang til sundhed

Sund Forskning nr. 5 2018 - Ikke alle kvinder har lige adgang til sundhed

 

Det er omdrejningspunktet for Vibeke Rasch, professor i gynækologi og obstetrik, og hendes forskning. Emnet var også et fokusområde på en stor international konference, som gynækologisk-obstetrisk afdeling, OUH var vært for i Odense i forsommeren.

Konferencen var den hidtil største medicinske kongres i Region Syddanmark, hvor 800 gynækologer og obstetrikere fra hele verden var samlet.

Konferencen lagde vægt på Global Health og det faktum, at kvinder i lavindkomstlande har væsentligt ringere adgang til sundhedsydelser i forhold til deres medsøstre i højindkomstlande.

Her et par måneder efter konferencen er Vibeke Rasch, stadig meget begejstret.

-Konferencen var en stor succes og evalueringerne viste, at gæsterne var meget tilfredse og imponerede over niveauet af forskningen, der blev præsenteret.

Voldsramte gravide i Tanzania

Vibeke Rasch har selv sit forskningsmæssige fokus rettet mod udviklingslande og kvinders adgang til sundhed. Et aktuelt projekt, som også blev fremlagt på konferencen, handler om vold mod gravide kvinder i Tanzania.

-Hver tredje kvinde i Tanzania er udsat for vold i løbet af graviditeten, enten fysisk eller psykisk eller begge dele, fortæller Vibeke Rasch.

-Vores forskning viser, at kvinder, som udsættes for fysisk vold under graviteten, har seks gange så stor risiko for at føde for tidligt som andre kvinder. Og de får oftere en fødselsdepression.

Studerende forsker i Afrika

Vibeke Rasch rejser selv ofte til Tanzania. Med sig har hun af og til medicinstuderende og ph.d.-studerende, som udfører studier, der giver ny viden om kvindernes reproduktive sundhed – og bidrager til muligheden for at adresserer de reproduktive sundhedsproblematikker, der forekommer i Tanzania og mange andre lav indkomstlande.

To medicinstuderende, Frederikke Madsen og Christina Holm Larsen, var i foråret i Tanzania for at indsamle data blandt børn af mødre som havde været udsat for vold i graviditeten. De fandt, at de voldsramte kvinder ammer i kortere tid og at børn af de kvinder, der udvikler fødselsdepression, er i øget risiko for at blive væksthæmmede

-Vi ved rigtig meget om de voldsramte kvinder efterhånden, men vi har svært ved at gøre noget ved problemerne. Generelt er kvinderne nemlig ikke interesserede i, at vi gør noget, da de frygter de konsekvenser det kan få for dem, hvis de anmelder deres mand. Og det er vanskeligt at få fat i mændene og påvirke dem til ikke at udsætte deres koner for vold, siger Vibeke Rasch.

Projektet er støttet økonomisk af Danida, som generelt har meget fokus på kvinders rettigheder, især i tredjeverdenslande.

Vi ved mere om Afrika end Danmark

Aktuelt overvejer hun og kollegerne at implementere et interventionsprojekt, hvor man vil træne kvinderne i egenomsorg, lære dem at se alarmsignaler og have en sikkerhedsplan på plads for hvad de vil gøre, når manden eksempelvis kommer beruset hjem.

-Det giver mening at forske i kvinders rettigheder og adgang til sundhed i lavindkomstlande, fordi de er så langt bagefter, hvad angår netop rettigheder og ligestilling. Men paradoksalt nok ved vi nu mere om kvinder og vold i mange lav- og mellem indkomstlande end vi ved om, hvordan det forholder sig her i Danmark. Heldigvis er kvinders vilkår meget anderledes og bedre i Danmark, og det giver god mening, at vi hjælper der, hvor behovet er størst.

Udveksling gavner både studerende og uddannelsen

Udover ny viden til gavn for de afrikanske kvinder, bidrager forskningsprojekterne i Tanzania til SDU og OUH’s uddannelse af læger. Samarbejdet med forskningsinstitutioner i Tanzania har ført til muligheden for at medicinstuderende kan komme på udveksling i landet. Det er ifølge Vibeke Rasch en stor succes, som passer som fod i hose til SDU’s ambitioner om, at alle studerende skal på udveksling i løbet af studietiden.

-Vi kan se, at de studerende, der kommer på udveksling, får åbnet deres verdenssyn. Læger har godt af møde mennesker med forskellige kulturelle og sundhedsmæssige problemstillinger, ikke bare gennemsnitsdanskere. De studerende lærer meget af at opleve, hvad forskellige levevilkår gør ved sundheden og at der er store forskelle i folks adgang til sundhedsmæssige ydelser alt afhængig af, hvor i verden man bor fortæller Vibeke Rasch.

-Desuden møder de studerende ofte forskere fra andre universiteter og på den måde kan de etablere et værdifuldt internationalt netværk og dermed få adgang til et internationalt forskningsmiljø.

Prøver sendes fra Tanzania til OUH

Det næste projekt, som Vibeke Rasch og kollegerne skal i gang med i Tanzania, handler om cervical cancer, det vil sige livmoderhalskræft. Her vil en tanzanisk ph.d.-studerende ved hjælp af HPV-test screene kvinder for forstadier til livmoderhalskræft. De kvinder, der screenes positive, vil få taget en vævsprøve, som ved hjælp af telepatologi vil blive sendt til patologisk afdeling på OUH, hvor man vil bidrage med ekspertise i forholdt til at etablere en sikker diagnose.

-Vores håb er, at vi på den måde kan hjælpe det lokale sundhedspersonale med at blive bedre til at diagnosticere livmoderhalskræft, så de opdager tilstanden tidligere og på den måde kan tilbyde kvinderne hurtigere behandling, afslutter Vibeke Rasch.

 

FAKTA

Kort fortalt: de to medicinstuderendes studier fra Tanzania
 

Christina Holm-Larsen: Influence of postpartum depression on child growth: A cohort study.
Christina Holm-Larsen har i sit studie set på data fra 1128 mødre og deres børn. 12 procent af mødrene viste tegn på fødselsdepression. Sammenlignet med børn af kvinder uden tegn på fødselsdepression voksede børnene af disse kvinder mindre og de var generelt lavere i 2-3 års alderen end andre børn.

 

Frederikke Madsen: Intimate Partner Violence among Pregnant Women and Exclusive Breastfeeding: A Cohort Study.
I den samme population har Frederikke Madsen studeret sammenhængen mellem vold både før og under graviditeten og hvor lang tid, kvinderne har ammet deres børn.
Kvinderne i studiet blev interviewet to gange under graviditeten og tre gange efter fødslen. Studiet viste at kvinder, som under graviditeten var udsat for vold, i langt højere grad ammede mindre end seks måneder, uanset om volden for fysisk, psykisk eller seksuel. De kvinder der var udsat for alle tre typer vold under deres graviditet havde 3 gange så store odds for at ophøre amningen for tidligt.

 


 

 MERE AT VIDE? 

 

 

Professor og overlæge Vibeke Rasch på SDU/OUHs Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D
 

Mail

vrasch@health.sdu.dk

 

 

Medicinstuderende Frederikke Madsen på SDU

 

Mail

msfrederikke@gmail.com

 

 

Medicinstuderende Christina Holm Larsen på SDU

 

Mail

holmlarsen.christina@gmail.com

 

 

 

 

 

/Marianne Lie Becker

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret: 19-09-2018 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring