Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Excellence-bevilling til forskning og behandling af amyloidose

 
amylo
Amyloidose er en fællesbetegnelse for sygdomme, hvor der sker en aflejring af abnorme proteiner (på billedet påvist ved Congo rød farvning) mellem og rundt om væv og organer. 

 

Sygelige proteinaflejringer i livsvigtige organer kan føre til alvorlig og livstruende sygdom. Det forskningsfelt er netop ophøjet til Excellence-center med bevilling fra Region Syddanmarks forskningspulje.

 

Odense Amyloidose Center, der ledes af professor Niels Abildgaard, Hæmatologisk Afdeling, har netop modtaget midler fra ’Region Syddanmarks pulje til støtte af centre for klinisk excellence’.
Niels Abildgaard og hans kolleger i centret modtager Excellence-bevillingen på i alt 7, 5 mio. kr., der foreløbig udløser 1,5 mio. kr. i startkapital. Beløbet skal berede vejen for yderligere forskning i og behandling af amyloidose; en sjælden sygdom, der kan få livstruende konsekvenser.
 

Den resterende bevilling falder årligt efter de første to år, når centret viser, at det lever op til samtlige punkter i bevillingens forudsætninger.

I sin begrundelse fremhæver regionen centrets tværdisciplinære og tværfaglige fundament. Bedømmerne, der er internationale specialister på feltet, anerkender desuden centrets særlige kompetencer til at finde det protein, der er årsag til patientens sygdom.
 

Aflejringer af abnorme proteiner
Konkret beskæftiger centret sig med amyloidose, der er en fælles betegnelse for sygdomme, hvor der sker en aflejring af abnorme proteiner – æggehvidestoffer - mellem og rundt om livsvigtige væv og organer. Det kan eksempelvis ske i hjerte, nyrer eller lever, hvor proteinerne i værste fald kan medføre organsvigt. Langt de fleste patienter er over 40 år.

– Udfordringen er, at det er forskellige proteiner, der forårsager amyloidose, men en af de hyppigste årsager er en såkaldt plasmacelle sygdom, hvor de hvide blodlegemer i knoglemarven producerer proteinerne, forklarer Niels Abildgaard.
 

Underdiagnosticeret sygdom
Centret blev etableret i slutningen af 2015 med en afsmittende virkning til følge, da de praktiserende læger dermed blev opmærksomme på den særlige aflejringssygdom. Forskerne har en stærk formodning om, at lidelsen er underdiagnosticeret, dels fordi den er forholdsvis sjælden, dels fordi symptomerne er diffuse og spænder fra vægttab, træthed og diare til lever- og hjerteproblemer.

Endnu et center på vej mod bevilling
I kulissen kandiderer Odense Pancreas Center med en forhåndsgodkendelse til en tilsvarende bevilling. Forinden skal centrets ledelse uddybe elementer i deres ansøgning og svare på opfølgende spørgsmål fra det internationale bedømmelsespanel. I april måned træffer Regionsrådet endelig beslutning. Sund Forskning vender tilbage.


 

FAKTA:
En Excellencebevilling fra Region Syddanmarks pulje er et kvalitetsstempel. At få en bevilling af den kaliber kræver udvist forskning og patientbehandling i høj klasse. Bedømmerne har særlige kompetencer inden for de pågældende områder og kaldes ind fra hele verden for at vurdere kvaliteten af de enkelte ansøgninger.

Om puljen: https://www.regionsyddanmark.dk/wm436881

Om Odense Amyloidose Center: http://www.amyloidose.dk/typo7/index.php?id=13


 

MERE AT VIDE? 

Niels Abildgaard

Professor Niels Abildgaard, Hæmatologisk Afdeling niels.abildgaard@rsyd.dk
Formand for Sundhedsudvalget Poul Erik Svendsen (A), Region Syddanmark, mobil 29 20 12 00.

/Helene Dambo


 


Siden er sidst opdateret: 06-03-2017 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring