Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Internationale forbindelser er uvurderlige

Forskningsnyhedsbrevet 8

Professor Tahir Masud, specialist i geriatri, har været gæsteprofessor på OUH/SDU i seks år. En af hans tætteste samarbejdspartnere er overlæge og forskningsleder Jesper Ryg, Geriatrisk Afdeling. Foto: dambokomm.dk

 

I løbet af de kommende udgivelser kan du møde nogle af de professorer, der i høj grad styrker forskningen på Klinisk Institut – til gavn for vores patienter. Vi lægger ud med instituttets første gæsteprofessor, Tahir Masud, der siden 2010 har været tilknyttet SDU og Geriatrisk Afdeling, OUH.

 

Om din baggrund og skridt mod din karriere og forskning
”Jeg læste medicin på universiteterne i Oxford og London. Derefter arbejdede jeg i London og Newcastle, hvor jeg besluttede mig for at specialisere mig i geriatri – af den simple grund at jeg var blevet stærkt inspireret af et par kolleger og rollemodeller. Og jeg har aldrig siden set mig tilbage i mit karrierevalg. Siden 1994 har jeg haft mit virke på hospitalet i Nottingham, hvor jeg i dag er professor.”

 

Hvordan og hvornår blev du tilknyttet SDU/OUH?
”Direktør Kim Brixen, der dengang var institutleder, inviterede mig i 2010 til Odense som gæsteprofessor for at få tilført endnu mere forskning til Geriatrisk Afdeling. Han og jeg havde kendt hinanden i et par år forinden, mens vi begge arbejdede med osteoporose. Siden mit første besøg i afdelingen, hvor jeg mødte medarbejderne, har jeg været fuld af beundring for deres entusiasme og gå-på-mod. Og det geriatriske område var allerede dengang et vigtigt forskningsområde på grund af den ændrede demografi med flere og flere ældre. Jeg blev grebet – både af betydningen, passionen og velkomsten, som gjorde det nemt for mig at sige ja tak til tilbuddet.”
 

Hvilke tiltag er der sket, siden starten af samarbejdet?
”De første fælles projekter handlede om fald og knogleskørhed, fordi begge er risikofaktorer for brud og særligt hoftebrud, som er omkostningstungt for samfundet at behandle. Et andet vigtigt projekt handler om, hvordan vibration af hele kroppen sammen med et særligt hormon, PTH, kan forbedre muskler og knoglestyrke. Et nyt forskningsprojekt handler om kost, muskeltab og -skrøbelighed. Det hele spiller sammen og er en måde at undersøge, hvordan vi kan forbedre de ældres funktionsniveau for at holde dem ’fit for life’.”

 

Hvordan kan du med din erfaring og dit netværk hjælpe med at forbedre forskningen i Odense?
”Jeg er netop blevet valgt som kommende formand for det respekterede Britiske Geriatriske Selskab og var tidligere formand for UEMS – det europæiske selskab for medicinske specialister inden for geriatri. Den baggrund støtter mig i samarbejdet på kryds og tværs i Europa og gør det vigtige internationale samarbejde nemmere. Og jeg tror på, at mit engagement i forskningen medvirker til at promovere både Odense, hospitalet og universitetet. Allerede nu har Geriatrisk Afdeling et fremragende omdømme uden for Danmarks grænser – et ry, der efter alt at dømme vil brede sig endnu mere i takt med vores fælles resultater. Alt taget i betragtning mener jeg, at tanken om gæsteprofessorer er en storartet og innovativ måde, hvis man ønsker en international profil.”

 

Kan du tage gode erfaringer fra Odense med hjem til Nottingham?
”Jeg lærer en masse i Odense via vores samarbejde! Det mest bemærkelsesværdige og positive for mig at se er den danske model for patientbehandling. Her tænker jeg især på organiseringen – og det jeg lærer, bringer jeg med hjem til UK for at forbedre vores serviceniveau. Desuden har jeg sammen med Geriatrisk Afdeling publiceret en hel del artikler, hvilket selvfølgelig også falder positivt tilbage på hospitalet og mig selv. Kort sagt; jeg ser vores samarbejde som en gensidig fordel, som har umådelig stor betydning på mange måder. Sammen har vi rykket det videnskabelige arbejde fra et stadium med mange små frø til en stor portion projekter inden for ældreforskning. Frugterne af den indsats vil vi høste sammen i de kommende år.”

 

Hvem er dine nærmeste kolleger I Odense?
”Forskningsleder, overlæge Jesper Ryg og ledende overlæge Lars Matzen er mine primære samarbejdspartnere, men jeg arbejder tæt sammen med hele afdelingen. Alle uden undtagelse medvirker til, at jeg i høj grad føler mig hjemme. Jeg vil desuden understrege, at succesen i høj grad også skyldes alle de ph.d.-studerende, jeg arbejder sammen med. De er meget dygtige, entusiastiske, og det er en sand fornøjelse for mig at være deres supervisor. Jeg møder dem, når jeg er i Odense fire-fem gange om året – og så har vi selvfølgelig en masse mailkommunikation derimellem.”

 

Hvordan ser du på danskerne generelt?
”Egentlig ser jeg ikke de store forskelle på vores to lande – måske skyldes det, at jeg har været her rigtig mange gang. Hjemme i UK bliver danskerne ind imellem portrætteret som et folk med en ’særlig form for humor’ på grund af de omdiskuterede tegninger. Min personlige erfaring er, at jeg aldrig har oplevet et negativt møde med danskerne, som jeg opfatter som både høflige og venlige. I lidt større perspektiv vil jeg pointere, at vi rundt omkring i verden opfatter de skandinaviske lande som meget avancerede i relation til synet på social lighed – og det er min opfattelse, at mange lande i verden kan lære meget af dem.”

 

FAKTA:
OUH og Klinisk Institut, SDU, sætter mål på det internationale område:
Inden 2019 er der tilknyttet mindst 40 udenlandske adjungerede professorer.
Inden 2021 har mindst ti ph.d.-studerende en ’joint degree’ med OUH/SDU og et udenlandsk universitet.
Inden 2021 har mindst 90 procent af de ph.d.-studerende været på ophold i udlandet – heraf har mindst halvdelen opholdt sig der i et halvt år.
 

 

MERE AT VIDE? 

Forskningsnyhedsbrevet 8

Professor Tahir Masud
tahir.masud@nuh.nhs.uk

Overlæge, ph.d. Jesper Ryg
jesper.ryg@rsyd.dk
 

/Helene Dambo


 


Siden er sidst opdateret: 21-12-2016 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring