Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Mastocytose kræver fasttømret tværfagligt samarbejde

Mastocyose billede
 

Mastocytosecentret på Odense Universitetshospital sætter ind der, hvor patienternes symptomer ikke umiddelbart fører til en diagnose. Med en særlig teknik kortlægger lægerne, om lidelserne skyldes mastocytose, der viser sig i et bredt spekter af sygdomme.
 
Vi har dem alle sammen. Allergiceller, også kaldet mastceller, der dannes i knoglemarven og tilhører kroppens immunsystem. Når vi har for mange mastceller, lider vi af sygdommen mastocytose, som kan give udslag i symptomer som pletter på huden, risiko for livstruende allergiske anfald - anafylaksi -, mave-tarm smerter, blodsygdomme og uforklarlig knogleskørhed. Mastocytose kan være vanskelig at diagnosticere, hvilket kan få livstruende konsekvenser, hvis ikke sygdommen opdages i tide.

Overlæge Sigurd Broesby-Olsen er specialist i den komplekse sygdom, der kan ramme både børn og voksne.
- Heldigvis kan børnene vokse sig fra den, mens det for de voksnes vedkommende er en blivende tilstand, der skal behandles afhængigt af, hvordan symptomerne viser sig, forklarer Sigurd Broesby-Olsen.  

Blodprøve giver svaret
- På OUH har vi udviklet en metode, som på kort tid giver svar på, om symptomerne stammer fra mastocytose. Når diagnosen er stillet, kommer patienterne til Mastocytosecentret i stedet for på de afdelinger, de oprindelig var tilknyttet. Og al behandling og rådgivning foregår derefter hos os sammen med læger fra disse afdelinger.
- Det er utrolig vigtigt, at vi fanger og diagnosticerer rigtigt. Hvis vi som læger hver især udelukkende kigger på vores eget lille speciale, hjælper vi ikke patienterne godt nok. Vi skal altid tilstræbe, at de kun skal henvende sig et sted. 

Behandlingen består i høj grad af vejledning og sammen med patienten at finde frem til, hvad der får mastcellerne til at reagere voldsomt. Det kan eksempelvis være hvepsestik, der giver anafylaktisk reaktion eller varme, kulde og friktion, som udløser udbrud i huden. Lider patienten af diare eller stærke mavesmerter, kan det skyldes alkohol og stærkt krydret mad. I de fleste tilfælde er det nødvendigt at dæmpe reaktionerne medicinsk med blandt andet antihistaminer.
 
En ondartet undertype
Sigurd Broesby-Olsen forklarer, at der findes en undertype af mastocytose, som er mere ondartet end de fleste.
- Den type kan få alvorlige konsekvenser for patienten og kræve behandling med kemoterapi. Hvis mastcellerne er for talrige, kan de nemlig infiltrere organerne og påvirke blodcellerne. I de tilfælde har patienten en blodsygdom, som skal håndteres som sådan. Men det er vigtigt at betone, at det er uhyre sjældent, vi ser sådanne tilfælde.

En lidt mindre dramatisk udgave af mastocytose kan vise sig i uforklarlig knogleskørhed, og osteoporoselæger og forskere fra centret analyserer i øjeblikket knoglestrukturen hos patienterne. Formålet er at få klarhed over, om de lider af en særlig form for knogleskørhed, som skal behandles anderledes end normalt.

Flere patienter kan spores
Kun få undersøgelser i verden har belyst antallet af patienter med mastocytose. For Danmarks vedkommende viser en undersøgelse i danske registre et antal på 10 ud af hver 100.000. Sigurd Broesby-Olsen er dog overbevist om, at tallet er noget højere.
- Med den teknologi, vi har udviklet her på OUH, kan vi spore nogle bitte små mutationer i cellerne, som man ikke tidligere har kunnet diagnosticere. Det gør os ret sikre på, at vi i fremtiden vil finde langt flere patienter med mastocytose – især blandt dem, der oplever svære allergiske reaktioner.


FAKTA


Mastocytosecentret OUH - MastOUH - består af Hudafdeling I og Allergicentret, Hæmatologisk Afdeling, Patologisk Afdeling, Røntgenafdelingen, Endokrinologisk Afdeling, Gastroenterologisk Afdeling og Børneafdelingen på Odense Universitetshospital. Centret er optaget som Center of Excellence under det europæiske mastocytosenetværk ECNM og er organiseret under Eliteforskningscenter ORCA, OUH.

 MERE AT VIDE? 

Sigurd
Overlæge og klinisk lektor Sigurd Broesby-Olsen, Hudafdeling I og Allergicentret
Kontakt via www.mastocytose.dk

 /Helene Dambo


Siden er sidst opdateret: 30-03-2015 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring