Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Færre fynboer får blodforgiftning


Månedens forskningspublikation

 Blodproeve_450x97

Ny forskningsartikel viser, at antallet af blodforgiftningstilfælde på Fyn faldt med 23,3 pct. mellem 2000 og 2008.


- Det er et overraskende resultat, fortæller rapportens hovedforfatter, læge og ph.d.-studerende Stig L. Nielsen, Infektionsmedicinsk Afdeling Q på OUH.

- Jeg forventede helt andre tal, da jeg begyndte at forske i antallet af tilfælde blandt den fynske befolkning.

Professor og overlæge Annmarie Lassen, der er medforfatter og vejleder, supplerer:

- Alle andre videnskabelige studier konstaterer en stigende hyppighed af blodforgiftning. En stigning ville også være forventelig, siger hun.

- Det skyldes, at vi bliver flere og flere ældre, sideløbende med at sygehusene tilbyder mere og mere avanceret behandling. Hver gang vi opererer en patient eller lægger katetre ind, er der en risiko for blodforgiftning - især hos ældre og svagelige.

 
 
Klik på figuren!

Figur_Bakteriaemi-paa-Fyn_2000-2008
 

 
 

Hypotese: Færre liggedage - mindre risiko
Forskningsresultatet bygger på samtlige bloddyrkninger fra alle fynske sygehuse i perioden. Og selvom der blev lavet 29% flere bloddyrkninger i 2008 end i 2000, så falder antallet af bakteriæmitilfælde i befolkningsgruppen. 

- Alene på baggrund af det øgede antal prøver, kunne man forvente at finde flere bakteriæmier. Men det modsatte gjorde sig altså gældende, fortæller Stig L. Nielsen.

- Resultaterne kan læses som en historie om, hvordan sundhedsvæsenet har ændret sig. Gennem de senere år er patienterne hurtigere flyttet ud i ambulant regi, hvilket resulterer i færre antal sengedage. Antallet af indlæggelser på de fynske sygehuse er også faldet i samme periode.

- Meget tyder på, at disse faktorer spiller ind på faldet i hospitalserhvervede bakteriæmier. Om det faktisk forholder sig sådan, vil opfølgende forskning redegøre for i detaljer.


Perspektiver - nu og på sigt
Annmarie Lassen og Stig L. Nielsen er enige om, at resultatet har perspektiver.

- Vi skal blive endnu bedre til at sætte fokus på bakteriæmier i kombination med andre alvorlige sygdomme.

- På den baggrund får vi en viden, der efterhånden vil gøre os i stand til allerede ved ankomsten til hospitalet at udpege de patienter, der er i risikogruppe for at have eller udvikle bakteriæmi. For alle - uanset sygdomshistorie - kan få en blodforgiftning af grunde, som vi ikke kender til.

- Slutmålet er selvfølgelig, at vi kan forhindre eller i hvert fald sænke antallet af bakteriæmitilfælde yderligere. Både for patienternes skyld, men der er selvfølgelig også et samfundsøkonomisk aspekt at tage med i betragtning.

 

Stig L. Nielsen_OUH-SDU  

Læge og ph.d.-studerende Stig L. Nielsen er lige nu i gang med opfølgende artikler i relation til forskningsprojektet. 
 

 

 

 


DORIS - en fynsk database
Mens Annmarie Lassen var afdelingslæge på Infektionsmedicinsk Afdeling Q, indledte hun og afdelingen i 2007 et samarbejde med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og Akutmedicinsk Afdeling (AMA). Samarbejdet resulterede i DORIS, Danish Observational Registry of Infectious Syndromes.

DORIS er et værktøj, der inkluderer viden om blodprøver og andre laboratoriesvar på indlagte patienter og patienter, som kommer til FAM -  Fælles Akutmodtagelse.

Center for Klinisk Epidemiologi er en tæt samarbejdspartner, og Stig L. Nielsen den første ph.d.-studerende i regi af DORIS. Han viderefører nu den forskning, som Annmarie Lassen påbegyndte, før hun blev professor i akutmedicin under FAM.

/Helene Dambo

 

 


Siden er sidst opdateret: 29-04-2014 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring