Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Funktionsområder

Klinikken varetager udredning og behandling af:

 • Patienter med svære spiseforstyrrelser (f. eks. nervøs spisevægring og bulimi).
 • Patienter med svær overvægt.

Spiseforstyrrelser

Behandling

 • Der anvendes et to-sporet medicinsk-psykoterapeutisk behandlingsprogram. Behandlingen er således rettet mod såvel skadevirkningerne af bl.a. fejlernæring og opkastninger, som spiseadfærden og tilgrundliggende psykiske problemer.
 • Der er endokrinologisk-psykiatrisk fællesvisiterede forundersøgelse og tværfaglige konferencer.
 • Forundersøgelsen omfatter 1 times samtale efterfulgt af en klinisk undersøgelse (bl.a. vejning og måling af blodtryk), blodprøver (bl.a. hormonundersøgelser) og psykologiske undersøgelser (bl.a. spørgeskemaer).
 • Patienter, som er fysisk alment medtaget, indlægges ofte først i Ernæringsafsnittet i Endokrinologisk Afdeling M til intensiv ernæringsrehabiliterende behandling understøttet af regelmæssige psykiatriske tilsyn. Efter 2-6 uger overflyttes patienterne enten til psykiatrisk afdeling eller udskrives til to-sporet ambulant opfølgning (ernæring og psykoterapi). Centret lægger vægt på det multidisciplinære aspekt og for børn og unge fokuseringen på familieaspektet.
 • Der afholdes støttende aftenundervisning for de pårørende.

 

Overvægt

 • Der modtages henvisninger på patienter, der ønsker vurdering for operation for overvægt. Ernæringsklinikken er sammen med Kirurgisk afdeling, Svendborg én af to offentlige fedmekirurgiske centre i Region Syddanmark. Optageområdet er Fyn og øerne.
 • Ernæringsklinikken modtager henvisninger på patienter, der mistænkes for komplikationer til tidligere operation for overvægt. Optageområdet er Fyn og øerne.
 •  Ernæringsklinikken modtager henvisninger på patienter der ønsker vurdering for operativ behandling for udtalt løst maveskin efter en overvægtsoperation. Optageområdet er Fyn og øerne.
 • Der modtages henvisninger på patienter med svær overvægt, hvor sjældne stofskiftesygdomme eller hormonsygdomme mistænkes. Optageområdet er Region Syddanmark.

 

Kirurgisk behandling af svær overvægt (fedmekirurgi).

 • Der udføres gastric bypass eller gastric banding (båndoperation).
 • Målgruppen er svært overvægtige patienter i alderen 25 til cirka 60 år med BMI over 50 eller BMI over 35 med én af følgende ledsagesygdomme:  Type 2 sukkersyge, svært behandleligt højt blodtryk, søvnapnø syndrom, polycystisk ovariesyndrom (PCOS) eller påvist slidgigt i hofte eller knæ.
 • Der foretages altid en individuel risikovurdering, hvilket betyder, at der foretages en konkret afvejning af risikoen med den forventede helbredsmæssige gevinst. Hvis der samtidig med overvægten er andre svære sygdomme, som væsentligt øger risikoen ved operationen eller forløbet efter operationen, må der i stedet satses på ikke-kirurgiske behandlinger.
 • For at nedsætte risikoen ved operationen skal ledsagesygdomme og konkurrerende lidelser være diagnosticeret og relevant medicinsk behandling iværksat.
 • Forundersøgelsen kan foregå i Medicinsk afdeling i Svendborg eller i Ernæringsklinikken ved Endokrinologisk afdeling M.
 • Før operationen forberedes patienten gennem et skoleforløb ved læger, sygeplejersker og diætister. Undervisningen foregår i Ernæringsklinikken ved Endokrinologisk afdeling M.
 • De første 1-2 år efter operationen er der opfølgning i Ernæringsklinikken ved Endokrinologisk afdeling M.
 • Der er åben telefonkonsultation for alle patienter tilknyttet klinikken to dage om ugen.

Siden er sidst opdateret 8-1-2018
Direktionssekretariatet