Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Almen praksis møder OUH

To gange om året inviterer OUH alle praktiserende læger og uddannelseslæger på Fyn, samt alle ledende overlæger på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus til eftermiddagsmøde. Her har vi mulighed for at høre nyt, drøfte fælles problemstillinger, udveksle erfaringer og skabe netværk.

Vi gør det for at styrke det daglige samarbejde om patienternes forløb mellem almen praksis og sygehuset.
 

......
 
 
 

Seneste møde:

Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 14.00-18.30

Sted: Odin Havnepark, Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C
Efter mødet er der 2-retters middag. Deltagelse og middag er gratis.

 Program: Er udviklet i samarbejde mellem praksiskonsulenter og flere afdelinger på OUH.

 • Velkomst
  v. direktør Peder Jest, OUH.
   
 • Rationel farmakoterapi
  v. praktiserende læge Palle Mark Christensen og overlæge Jens-Ulrik Rosholm, Geriatrisk Afdeling G (Odense)
  Der vil være et kort oplæg fra hver oplægsholder om rationel farmakoterapi, hvorefter der vil være god tid til spørgsmål og debat.
   
 • Canabisbehandling til patienter med kroniske smerter
  v. specialeansvarlige overlæge Gitte Handberg, Smertecenter Syd.
   
 • Optimering og kvalitetssikring af præhospitalforløb for trombolysepatienter
  v. overlæge Anne-Mette Homburg, Neurologisk Afdeling N.

  Antallet af patienter der revaskulariseres (trombolyse og/eller trombektomi) svinger meget fra kommune til kommune. Målet er at ensarte denne patientgruppe på tværs af kommunerne, så mindst 15% af patienterne modtager revaskularisering.

   
 • Diagnostisk Center - før, nu og i fremtiden
  v. specialeansvarlige overlæge Peter Thye-Rønn, Medicinsk Afdeling M - FAM på Svendborg Sygehus.
   
 • Fælles akut mave-tarmkirurgisk visitation på Fyn
  v. ledende overlæge Claus Christian Vinther, Kirurgisk Afdeling A.
  Faglig arbejdsfordeling mellem Odense og Svendborg matrikler, faglige visitationsretningslinjer i Kirurgisk Afdeling A, nye arbejdsgange ved intern akut visitation for kirurgerne, konsekvenser for almen praksis - et telefonnr. og en kontakt.
   
 • Kort info:Skadestuebesøg på OUH
  v. ledende overlæge Michael Hansen-Nord, Fælles Akutmodtagelse FAM i Odense.

 

 Tirsdag den 9. maj 2017 kl. 14.00 - 19.00


Sted: Tøystrup Gods, Blaakærvej 13, 5750 Ringe

Efter mødet er der 2 retters middag. Deltagelse og middag er gratis.
 

Program: Forårets program vil indeholde følgende emner (Dog forbeholdes ret til ændringer): Se hele programmet her

 • Patienten mellem to stole – psykiatri og dobbeltdiagnoser
  v/ lægefaglig direktør Anders Meinert, Region Syddanmark, og overlæge Zoltan Barkanyi, Psykiatrisk Afdeling OUH, og samfundsmediciner Jan Buttrup Larsen - præsenteres af praksiskonsulent Mireielle Lacroix.
  Til dette oplæg er samarbejdsaftalen og folder medsendt denne invitation. Medbring gerne cases.
   
 • Brugen af billeddiagnostik
  v/ overlæge Trine Torfing, Radiologisk Afdeling Odense, og overlæge Jakob Bang, Radiologisk Afd. Svendborg, - præsenteres af praksiskonsulent Cees Stavenuiter.
  I oplægget benyttes cases til illustration af vanskelighed ved at vælge rette billeddiagnostiske metoder samt mulighed for, at radiologer i højere grad end i dag vælger metoder baseret på anamnese og objektiv undersøgelser.
   
 • Nyt fra det gynækologiske/obstetriske område
  v/ overlæge Inge Olga Ibsen, faglig leder af Familieambulatoriet, Region Syddanmark, og repræsentanter fra OUH Gynækologisk Afdeling D - præsenteres af praksiskonsulent Herdis Bohn Brødbæk.
  Oplægget tager udgangspunkt i den nye vejledning til fosterdiagnostik og andre relevante nyheder fra området.
   
 • Samarbejde for patientens skyld
  v/ praksiskoordinatorer og praksiskonsulenter.
  Dette oplæg vil tage udgangspunkt i udvalgte emner, der vedrører udfordringer i samarbejdet med mulighed for diskussion i grupper, om hvordan de kan håndteres. 
   

Nærmere information om programmet er tilgængelig på Sundhed.dk.

 

 

Tirsdag den 8. november 2016 bød programmet på følgende:
 
Program

 

Session 1:

 

Session 2:
 
 
 

Tirsdag den 19. april 2016 
  

Program


Session 1:

 • Søren Bak og Inger Henriksen - apopleksi og Neurorehabiliteringen i Svendborg
 • Tine Vestergaard - update fra venerologien samt nyt om malignt melanom
 • Lars Brandt - Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik kan hjælpe din patient


Session 2:

 • Helle Jensen - onkologisk behandling af gastrointetinal kræft
 • Morten Kobæk Larsen - Kolon Kapsel Endoskopi
 • Lene Søndergaard Sperling - Zika og NIPT - non-invasiv prænatal test


Fælles:

 • Kjeld Møller Pedersen - når følges en patient i sygehusregi - og hvornår skal almen praksis overtHvornår følges en patient i sygehusregi - og hvornår skal almen praksis overtage?

 


Mandag den 14. september 2015 
 

 

 

Program


Tema: Fælles Medicinkort

 • Henrik L. Hansen - lægers rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved FMK
 • Lars-Erik Matzen - perspektiver fra sygehuset
 • Palle Mark Christensen - perspektiver fra almen praksis


Session 1:


Session 2:

 

 


Siden er sidst opdateret: 22-11-2017 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring