Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Korrespondancenotater fra farmaceuter på OUH

Har du været så heldig at få et af vores korrespondancenotater?

Fra 1. maj 2015 har farmaceuterne på OUH kunne sende korrespondancenotat til praktiserende læger, hjemmepleje og plejecentre i Region Syddanmark. Dette gør de i forbindelse med udskrivelser på Medicinsk Afdeling M Svendborg og Lungemedicinsk Afdeling J Odense.

Farmaceuterne laver bl.a. medicinafstemning og medicingennemgang på patienter i forbindelse med udskrivelse. Som hjælp til sektorovergangen sender de et korrespondancenotat til praktiserende læge og plejeinstans om ændringer i medicinstatus ved udskrivelse.

Korrespondancenotatet er opbygget på følgende måde

MEDICINÆNDRINGER OG MEDICINSTATUS

NY MEDICIN
Lægemidler der er opstartet under indlæggelsen. Dette felt indeholder også korterevarende kure som antibiotika. Hvis der er seponeringsdato bliver den også opgivet i notatet.

SEPONERET MEDICIN
De lægemidler der er seponeret under indlæggelsen.

ÆNDRET MEDICIN
Hvis dosis, styrke eller doseringstidspunkt er ændret under indlæggelsen.

PATIENTENS MEDICINSTATUS VED UDSKRIVELSE
Den endelige medicinliste som den ser ud ved udskrivelse.

FARMAKOLOGISKE ANBEFALINGER FRA FARMACEUTEN
Her kan der være forslag til ændringer som ikke har været implementeret under indlæggelsen. Denne del bliver kun sendt til praktiserende læge.


Alle korrespondancenotater har vedhæftede kontaktoplysninger (navn og direkte tlf. nummer) fra den farmaceut der har gennemgået patienten. 

Kontaktoplysninger:

Fjóla Karlsdóttir,
Farmaceut
Sygehusapotek Fyn, Svendborg Sygehus
Valdemarsgade 53, 5700 Svendborg
E-mail: fjola.karlsdottir@rsyd.dk
Tlf.: 63205463

 


Siden er sidst opdateret: 11-11-2015 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring