Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

ForsidepilForskning, job, uddannelse og samarbejdepilAlmen praksis og OUHpilOUH PraksisNYTpilOvervejelser fra audit på kvalitet af henvisninger og epikriser

Overvejelser fra audit på kvalitet af henvisninger og epikriser

Regionsrådet har for år tilbage besluttet, at vi i Region Syddanmark skulle gennemføre en årlig audit for at sikre kvaliteten i samarbejdet og kommunikationen mellem almen praksis og sygehus.

Vi har ved den seneste opgørelse set, at der generelt er et tilfredsstillende samarbejde, dog med plads til fortsatte forbedringer.

Set fra almen praksis viser resultaterne, at der fortsat er plads til forbedringer. Vi skal stadig sikre, at de faktuelle oplysninger er opdaterede. Udfordringer er ofte fx telefonnumre, hvor man fra sygehus ringer patienten op for at accelerere behandlingsforløb. Vi står desværre i den situation, at mange ofte skifter numre og dermed forsinker undersøgelses/behandlingsforløb. Lad os blive bedre hertil!

Der er et jævnt stigende krav til henvisninger til sygehus på undersøgelser forud for henvisning. På mange måder relevant men omvendt også en tidskrævende faktor for almen praksis. Lad tanken igen falde på den dynamiske henvisning, der kan medvirke til forbedring her uden nødvendige kontroller herpå.

Epikriser der udsendes fra sygehus er fortsat også af god kvalitet. I takt med kortere tid på sygehus og planlagte opfølgninger i almen praksis er det meget vigtigt for os, at korrekte oplysninger om opfølgning er til stede ved opfølgende konsultation.

Vi arbejder også løbende med tanke på den omvendte epikrise, der vil sikre, at de praksisrelevante oplysninger vil blive præsenteret først i epikrise og dermed kunne reducere vores tidsforbrug på gennemlæsning af knap så relevante oplysninger.

Brugen af korrespondancemodul anvendes i stigende grad i samarbejdet mellem kommune og almen praksis. Man kunne overveje om denne form for kommunikation skulle udbygges i stigende grad mellem sygehus og almen praksis.

Vi har også en fælles udfordring i brugen af Fælles Medicinkort (FMK). Resultater viser, at vi fra almen praksis ikke får afstemt dette inden indlæggelse. Modsat er manglende ophævelse af suspendering fra sygehus også en udfordring der. Der er ingen tvivl om, at der også her er brug for forbedret samarbejde. FMK er kommet for at blive, og der skal lægges kræfter i at optimere denne fælles kommunikationsplatform.

Vi har nu fra PKO i flere år medvirket til at gennemføre audit på kvaliteten af henvisninger og epikriser, og resultaterne har stort set været de samme år for år. Er tiden mon ved at være inde til at tænke nyt? Skal audit kun omfatte de afdelinger, hvor samarbejdet er størst mellem sygehus og almen praksis, og hvor det kræver hurtig og god kommunikation?

De bedste tanker om fortsat godt samarbejde mellem sygehus og almen praksis
Praksiskoordinatorerne, OUH Erik Holk og Carsten Henriksen

Kontaktoplysninger

Erik Holk
Speciallæge i almen medicin og praksiskoordinator
Almen praksis ved universitet J.B. Winsløwsvej 9A
5000 Odense C
erikholk@hotmail.com

 

Carsten Henriksen
Speciallæge i almen medicin og praksiskoordinator
Krogsgårdsvej 12
5672 Broby
d245895@dadlnet.dk

 


Siden er sidst opdateret: 19-05-2015 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring