Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Om afdelingen

Klinisk Immunologisk Afdeling
Klinisk Immunologisk Afdeling har et stort analyseprogram til kvalitetskontrol af blod og blodkomponenter, samt til diagnostiske formål for afdelinger på OUH Odense og Svendborg, andre regioners sygehuse og lægepraksis. Mange af afdelingens immunologiske funktioner udføres for bl.a. Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus og sygehuse i Region Sjælland.

Blodbank- og vævsbankvirksomhed 
Klinisk Immunologisk Afdeling fremstiller blod og blodkomponenter samt udøver det faglige ansvar og har Lægemiddelstyrelsens godkendelse til tapning, opbevaring og udlevering for tappesteder og bloddepoter, der indgår i Syddansk Transfusionsvæsen. Afdelingen har det transfusionsmedicinske og klinisk immunologiske ansvar i henhold til blodforsyningslovens § 6 for Transfusionscentret Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, Sygehus Lillebælt i Vejle og Kolding, Sygehus Sønderjylland i Sønderborg og Aabenraa og for de 3 blodbusser i Region Syddanmark.

Afdelingen driver desuden Vævscenter Syddanmark, som høster og procederer stamceller, og opbevarer og undersøger knoglevæv. Vævscentret drives i samarbejde med de ortopædkirurgiske afdelinger på OUH Odense og Svendborg.

Analysevirksomhed
Afdelingen har et analyseprogram til diagnostiske formål for kliniske afdelinger og praksis samt kvalitetskontrol af blod og blodkomponenter. Analyseprogrammet omfatter blodtypeserologiske undersøgelser, vævstypebestemmelse, cellulær immunologi, trombocytimmunologi, autoimmunologi, immundefektudredning, undersøgelse for smittemarkører i relation til HAV, HBV, HCV, HIV-1/2 og HTLV-I/II. Desuden rådgives kliniske afdelinger samt praktiserende læger om anvendelsen og fortolkningen af analyserne.

Forskning
På afdelingen udføres anvendelsesorienteret forskning inden for det klinisk immunologiske interessefelt omfattende immundefekter, autoimmune sygdomme og transfusionsmedicin. Et særligt fokusområde er cellulær immunterapi mod cancer. Forskningen udføres efter internationale principper for god forskning og overholder gældende etiske standarder og lovgivning. Forskningen publiceres i anerkendte, internationale fagtidsskrifter. Læs mere om afdelingens forskning her.

Mere om KIA forskning


Siden er sidst opdateret: 28-12-2018 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring