Dette er tekstversionen af Info for fagpersoner
Klik her for at komme til den grafiske version af Info for fagpersoner

Forside - Læs op - Sitemap


Info for fagpersoner


Indvandrermedicinsk Klinik Odense modtager henvisninger fra læger. Hvis praktiserende læge ikke er henviser, er det vigigt at egen praktiserende læge bliver orienteret om henvisningen.

 

Hvem kan henvises?

Henviste patienter skal opfylde et eller flere af følgende kriterier:

 

SKS-nummer

4202363

Lokalisationsnummer

5790002006159

Telefonrådgivning

Har du brug for faglig sparring omkring en konkret patient, kan vi kontaktes på hverdage på tlf. +45 6541 3251 fra kl. 08.00-15.00.

 

Etniske patientkoordinatorer

En etnisk patientkoordinator er en sundhedsprofessionel med tværkuturelle kompetencer og særlig interesse for udvikling af området.

Det Etniske Patientkoordinator Team har Indvandrermedicinsk Klinik som tovholder. Teamet mødes regelmæssigt for at effektivisere forebyggelse, udredning og behandling hos særligt udsatte patienter med anden etnisk baggrund. Læs mere her

 

Undervisning og forskning

Indvandermedicinsk Klinik tilbyder i samarbejde med Region Syddanmark et Introduktionsforløb for Tolke, se mere her

Klinikkens personale underviser om Indvandrermedicin på andre sygehusafdelinger, kurser, konferencer og en række social- og sundhedsuddannelser.

Klinikken har tilknyttet forskningsmedarbejdere og ph.d.-studerende, som forsker i indvandrermedicinske forhold. Vores patienter kan blive tilbudt at deltage i forskning.

 

Nyttig publikation

Socialstyrelsen har i samarbejde med Indvandrermedicinsk Klinik og praktiserende læger udarbejdet en vejledning om helbredsmæssig vurdering af nyligt ankomne flygtninge mv. (2015). Du finder publikationen her

 "Faglige anvisninger og checklister til praktiserende læger og andre læger, som gennemfører helbredsmæssige vurderinger af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygninge"
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk